Filters

Filters

Centrum

Het Platform Informele Zorg Centrum is een samenwerking tussen organisaties in Centrum die vrijwilligers koppelen aan buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurige ondersteuning nodig hebben.

We doen dit zodat:

  1. het aanbod van vrijwilligers toegankelijker wordt voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam Centrum.
  2. het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van Centrum wordt om anderen te helpen.
  3. we de positie van de aangesloten organisaties kunnen versterken.
  4. we inhoudelijke verdieping kunnen bieden over onderwerpen waar alle informele partners in omgang met vrijwilligers, cliënten en formele zorg tegenaan lopen.
  5. we de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties beter kunnen behartigen.
  6. de samenwerking tussen de Buurtteams en de informele en formele zorg efficiënter te maken.

Contact


Voorzitters
Dinah Hunsel & Alexander Witmondt
platformizcentrum@outlook.com
06-10013108 (Dinah)
06-18538427 (Alexander)

Linking Pin Nieuwmarkt
Jeannette Resink
jresink@stichtingprisma.nl
06-38851929

Linking Pin Oostelijke Eilanden
Alexander Witmondt
awitmondt@cordaan.nl
06-18538427

Linking Pin Jordaan
Charlotte Goede
cgoede@deregenboog.org
06-51199869

Linking Pin Haarlemmerbuurt
Carmen Odermatt
codermatt@handjehelpen.nl

06-10268022

Alle projecten in Centrum

LEDEN

Amsta

Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die een steuntje in de rug nodig heeft. We zijn met circa 30 locaties overal in de stad aanwezig. Onze medewerkers en cliënten zijn net zo divers als de stad zelf met haar verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Binnen Amsta verlenen we niet alleen zorg aan ouderen, revaliderende of somatische bewoners/mensen, ook hebben we een speciale tak voor mensen met een (meervoudige) handicap, verstandelijke/psychiatrische beperking. Wij noemen dat Amsta Karaad, de doelgroep woont op locaties verspreid over de gehele stad.

www.amsta.nl
Dinah Hunsel
d.hunsel@amsta.nl
06-10013108
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Humanitas Amsterdam

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Onze hulp is gratis, laagdrempelig en altijd in de buurt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

www.humanitas.nl/ams
Alexander Regeling
A.regeling@humanitas.nl
06-15 21 74 80
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Markant

Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam, helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor een vrijwilliger, die een paar uur per week de zorg uit handen neemt. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen voor mantelzorgers en beroepskrachten in zorg en welzijn.

www.markant.org
Alexander Witmondt & Elvan Kaplanseren
info@markant.org
020-886 8800
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Amsterdams Buurvrouwen Contact

ABC verbindt anderstalige geïsoleerde vrouwen en vrijwilligers. Wekelijks komen vrouwen met een heel verschillende achtergrond met elkaar in contact waardoor de sociale cohesie in Amsterdam versterkt.

www.abcamsterdam.org
Siham Idrissi
sidrissi@deregenboog.org
06 - 12 68 78 12
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Big Friends

Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren ondersteunt die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minima gezinnen. We zetten ons in door kinderen tussen de 6 en 18 jaar te koppelen aan zorgvuldig geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers. Onze missie is om via een bijzondere vriendschap een wereld van verschil te maken in het leven van elk kind.

www.bigfriends.nl
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Burennetwerk Amsterdam

Burennetwerk koppelt Amsterdammers die een goede buur willen zijn aan buurtgenoten met een vraag. Dat doen we in alle buurten van Amsterdam. Geen grote complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een kleine klus die door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen. Iedereen verdient een goede buur!

www.burennetwerk.nl
Coenraad Koper
coenraad@burennetwerk.nl
06-82099579
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Curinesa

Doormiddel van het organiseren van diverse activiteiten/evenementen bevordert Curinesa de verbinding tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond. Daarnaast ondersteunen wij kleinschalige ontwikkelingsprojecten in West-Afrika.

www.curinesa.com
Michel Odjo
curinesa@gmail.com
06-40067512
Groepsaanbod

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep biedt kansen aan Amsterdammers in sociale armoede. Ruim 1400 vrijwilligers zetten zich namens De Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot. De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, nieuwkomers, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten. Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom.

www.deregenboog.org
Charlotte Goede
cgoede@deregenboog.org
06-51199869
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Handje Helpen

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin mensen zich inzetten voor elkaar. Onze vrijwilligers en stagiairs steunen kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra aandacht vraagt.

www.handjehelpen.nl
Carmen Odermatt
codermatt@handjehelpen.nl
06 102 68 022
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Mentorschap Amsterdam

Mentorschap Amsterdam werft, traint en begeleidt vrijwillige mentoren en zoekt voor elke cliënt een passende mentor. Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger op het gebied van zorg en welzijn, en een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de cliënt.

mentorschapamsterdam.nl/
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Spillenproject

Groepsaanbod

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam bemiddelt Amsterdammers naar vrijwilligerswerk en helpt vrijwilligersorganisaties bij het werven en begeleiden van vrijwilligers.

www.vca.nu
Simone Timmer
s.timmer@vca.nu
06-38690039
Groepsaanbod

Stichting OOPOEH

Stichting OOPOEH koppelt (eenzame) senioren (55+) aan een oppashondje in de buurt. Passen op een lieve oppashond zorgt voor een leuke en nuttige invulling van de dag, een actiever en gezonder leven (beweging in de buitenlucht), meer gezelligheid in huis, en meer leuke sociale contacten. Met een hondje aan je zijde maak je immers makkelijk(er) contact met buurtgenoten, en ook het contact met het baasje van de hond is waardevol. Veel senioren zijn graag in het gezelschap van een hond maar willen de volledige zorg niet (meer) dragen, Stichting OOPOEH biedt voor hen uitkomst (wel de lusten, niet de lasten).

www.oopoeh.nl/uitjes/uitjes-voor-oopoehs
Bianca Simons
bianca@oopoeh.nl
020-7853745
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting DOCK

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Medewerkers ondersteunen in het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden samen.

www.dock.nl/amsterdam/
Arlinie Verburg
averburg@dock.nl
06-28742869
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Odensehuis

Het Odensehuis is (vanaf 2009) een informele community voor ontmoeten informatie en (mee)doen voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers/eigen netwerk, buurtbewoners. Iedereen is welkom. Iedereen heeft talenten. In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Het Odensehuis bestaat uit informele communities in 4 stadsdelen.

www.odensehuis.nl
Xandra van der Swan
centrum@odensehuis.nl
020 774 98 03
Groepsaanbod

Stadsdorp Centrum Oost

Groepsaanbod

Stadsdorp Wetering+

Stadsdorp Wetering+ beslaat een groter gebied dan de Weteringbuurt. Het is een initiatief van buren uit de Weteringbuurt, de Noorderbuurt, Den Texbuurt en de directe omgeving. Een stadsdorp is een netwerk van buurtgenoten die samen dingen doen en elkaar helpen wanneer dat nodig is. Zij regelen alles zoveel mogelijk zelf.

stadsdorpweteringplus.nl/home/burenhulp
Olga Lackamp
burenhulp@stadsdorpweteringplus.nl
020-7370092
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Unie van Vrijwilligers Amsterdam

Unie van Vrijwilligers zet vrijwilligers in voor boodschappen, bezoek en begeleiding naar het ziekenhuis. Voor praktische hulp en aandacht voor oudere mensen die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan onze hulp.

www.uvv-amsterdam.nl
Astrid Koning
vh@uvvmamsterdam.nl
020-6202944
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Home-Start

Home-Start biedt ouders opvoedondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Een vrijwilliger ondersteunt een gezin dat het door omstandigheden even wat zwaarder heeft en onvoldoende steun krijgt vanuit het eigen netwerk.

www.home-start.nl
Titia Koppers
t.koppers@combiwel.nl
06-4354 1395
Groepsaanbod Maatjesprojecten