Filters

Filters

Noord

Het Platform Informele Zorg Noord is een samenwerking tussen organisaties in Noord die vrijwilligers koppelen aan buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurige ondersteuning nodig hebben.

We doen dit om:

  1. het aanbod van vrijwilligers toegankelijker te maken voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam Noord.
  2. het aanbod van maatjesprojecten toegankelijker te maken voor bewoners in Noord die anderen willen helpen.
  3. de positie van de aangesloten organisaties te versterken.
  4. kennis met elkaar te delen over onderwerpen waar alle informele partners mee te maken hebben in omgang met vrijwilligers, deelnemers en formele zorg.
  5. de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties beter te kunnen behartigen.
  6. de samenwerking efficiënter te maken met de Buurtteams en formele zorg.

Contact


Voorzitters
Alice Hulshof & Alexander Regeling
platformiznoord@gmail.com
06-304 97 668 (Alice)
06-152 17 480  (Alexander)

Linking Pin Buurtteam De Banne

Jeanette de Waard
jeanette@diaconienoord.org
06-2470 4917

Linking Pin Buurtteam Molenwijk

Jeanette de Waard
jeanette@diaconienoord.org
06-2470 4917

Linking Pin Buurtteam Nieuwendam
Alice Hulshof
ahulshof@deregenboog.org
06-38776180

Linking Pin Buurtteam Vogelbuurt
Alexander Regeling
a.regeling@humanitas.nl
06-15 21 74 80

Linking Pin Buurtteam Volewijck
Marthe Duits
marthe@burennetwerk.nl
06-82099798

Alle projecten in Noord

LEDEN

Amsterdams Buurvrouwen Contact

ABC verbindt anderstalige geïsoleerde vrouwen en vrijwilligers. Wekelijks komen vrouwen met een heel verschillende achtergrond met elkaar in contact waardoor de sociale cohesie in Amsterdam versterkt.

www.abcamsterdam.org
Sanne Berlemon
06 - 82 10 09 34
sberlemon@deregenboog.org
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Big Friends

Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren ondersteunt die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minima gezinnen. We zetten ons in door kinderen tussen de 6 en 18 jaar te koppelen aan zorgvuldig geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers. Onze missie is om via een bijzondere vriendschap een wereld van verschil te maken in het leven van elk kind.

www.bigfriends.nl
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Burennetwerk Amsterdam

Burennetwerk koppelt Amsterdammers die een goede buur willen zijn aan buurtgenoten met een vraag. Dat doen we in alle buurten van Amsterdam. Geen grote complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een kleine klus die door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen. Iedereen verdient een goede buur!

www.burennetwerk.nl
Marthe Duits
marthe@burennetwerk.nl
06-82099798
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Buurtgezinnen

Ondersteuning van gezinnen die het zwaar hebben en wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen. De ondersteuning wordt geboden door gezinnen, koppels zonder kinderen of alleenstaanden (met opvoedervaring). Gemiddeld 1 dagdeel per week.

www.buurtgezinnen.nl
Eefje van den Berg
eefjevdberg@buurtgezinnen.nl
06 18330821
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Cordaan

Cordaan biedt zorg aan iedereen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Dat doen we met medewerkers en vrijwilligers. Via het servicepunt informele zorg werken we samen met vrijwilligers, mantelzorgers en vele maatschappelijke organisaties.

www.cordaan.nl
Floor Keuning/Kelly Danes/Ellen Vink
informelezorgservice@cordaan.nl
020-4356300
Groepsaanbod

Doras

Stichting Doras is actief in de sociale basis in Amsterdam Noord. Doras verzorgt sociale voorzieningen in de buurt die een aanvulling zijn in het leven van de Amsterdammer in Noord. Doras doet dit samen met buurtbewoners en tal van vrijwilligers. Samen maken wij het verschil!

doras.nl
Linda van Tilburg
l.vantilburg@desocialemaatschap.nl
06 51 51 21 41
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Humanitas Amsterdam

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Onze hulp is gratis, laagdrempelig en altijd in de buurt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

www.humanitas.nl/ams
Alexander Regeling
A.regeling@humanitas.nl
06-15 21 74 80
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Markant

Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam, helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor een vrijwilliger, die een paar uur per week de zorg uit handen neemt. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen voor mantelzorgers en beroepskrachten in zorg en welzijn.

www.markant.org
Eugenie Overmars & Esmeralda Deuzen-Heijboer
info@markant.org
020-886 8800
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting OOPOEH

Stichting OOPOEH koppelt (eenzame) senioren (55+) aan een oppashondje in de buurt. Passen op een lieve oppashond zorgt voor een leuke en nuttige invulling van de dag, een actiever en gezonder leven (beweging in de buitenlucht), meer gezelligheid in huis, en meer leuke sociale contacten. Met een hondje aan je zijde maak je immers makkelijk(er) contact met buurtgenoten, en ook het contact met het baasje van de hond is waardevol. Veel senioren zijn graag in het gezelschap van een hond maar willen de volledige zorg niet (meer) dragen, Stichting OOPOEH biedt voor hen uitkomst (wel de lusten, niet de lasten).

www.oopoeh.nl/uitjes/uitjes-voor-oopoehs
Bianca Simons
bianca@oopoeh.nl
020-7853745
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Mentorschap Amsterdam

Mentorschap Amsterdam werft, traint en begeleidt vrijwillige mentoren en zoekt voor elke cliënt een passende mentor. Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger op het gebied van zorg en welzijn, en een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de cliënt.

mentorschapamsterdam.nl/
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Unie van Vrijwilligers Amsterdam

Unie van Vrijwilligers zet vrijwilligers in voor boodschappen, bezoek en begeleiding naar het ziekenhuis. Voor praktische hulp en aandacht voor oudere mensen die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan onze hulp.

www.uvv-amsterdam.nl
Anne-Sophie van Gulpen
vh@uvvmamsterdam.nl
020-6202944
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Vluchtelingenwerk

Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. In Amsterdam worden statushouders nadat zij zich hier gevestigd hebben, 2,5 jaar ondersteund bij hun integratie in Amsterdam.

www.vluchtelingenwerk.nl

info-amsterdam@vluchtelingenwerk.nl
020-6277745
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam bemiddelt Amsterdammers naar vrijwilligerswerk en helpt vrijwilligersorganisaties bij het werven en begeleiden van vrijwilligers.

www.vca.nu
Merel van Meerkerk
m.vanmeerkerk@vca.nu
06-38690038
Groepsaanbod

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep biedt kansen aan Amsterdammers in sociale armoede. Ruim 1400 vrijwilligers zetten zich namens De Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot. De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, nieuwkomers, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten. Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom.

www.deregenboog.org
Alice Hulshof
ahulshof@deregenboog.org
06-38776180
Groepsaanbod Maatjesprojecten

evaenadam

Het participatiecentrum Eva & Adam is er voor bewoners in Amsterdam Noord, die graag willen leren en vooruit willen komen. Voor bewoners die de stap naar een vrijwillige of betaalde baan willen maken. Voor bewoners die graag actief willen zijn in de buurt. Het Participatiecentrum biedt ook individuele begeleiding aan bewoners die hier behoefte aan hebben. Wil je de Nederlandse taal leren? Wil je beter leren lezen en schrijven? Wil je een sollicitatie- of computertraining volgen? Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Wil je actief zijn in de buurt? Wil je meedoen aan Traject Noord Actief, een groepstraject met persoonlijke begeleiding? Kom langs, je kan met al jouw vragen terecht bij Participatiecentrum Eva & Adam. Eva & Adam wordt uitgevoerd door Civic Amsterdam.

civicamsterdam.nl/label/eva-adam
Adinda van Kranendonk
a.kranendonk@civicamsterdam.nl
06 12210081
Groepsaanbod

Talentcoach

Talentcoach gelooft dat iedereen talenten bezit! Deze moeten soms nog aan het licht worden gebracht door middel van coaching. We koppelen vrijwillige professionals graag met coachees om iets van elkaar te leren, een win-win door action learning.

talentcoach.nl
Evelien Vernooij
nederland@talentcoach.nl
06 330 87 606
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Home-Start

Home-Start biedt ouders opvoedondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Een vrijwilliger ondersteunt een gezin dat het door omstandigheden even wat zwaarder heeft en onvoldoende steun krijgt vanuit het eigen netwerk.

www.home-start.nl
Brigitte Hofman
b.hofman@combiwel.nl
06-54650238
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Vooruitproject

Bij VoorUit wonen studenten die zich tien uur per week inzetten in de wijk en/of het gebouw waar ze wonen. Dit is verrijkend voor de buurt en de studenten. De studenten sluiten aan op de behoeften van de buurt(bewoners), in samenwerking met als de gemeente, kamer van koophandel, woningcorporaties, scholen, bibliotheken en andere organisaties.

www.vooruitproject.nl
Jorijn Scholten
jorijn@vooruitproject.nl
06 20971179
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting senior&student

Stichting senior&student koppelt senioren aan een veelzijdig, energiek en betrouwbaar maatje: een student. De match maken wij op basis van persoonlijke overeenkomsten en gedeelde interesses. De senior krijgt persoonlijke hulp en gezelschap. De studenten doen dit als invulling met het maatschappelijke diensttijd project Jong+Oud=Goud.

stichtingseniorenstudent.nl/over-stichting-seniorenstudent
Iris Mayer
irismayer@careibu.com
0208201717
Groepsaanbod Maatjesprojecten