Filters

Filters

West

Het Platform Informele Zorg West is een samenwerking tussen organisaties in Amsterdam West die vrijwilligers koppelen aan buurtbewoners die eenmalig, kortdurende en langdurige ondersteuning nodig hebben en aanbod heeft voor buurtbewoners die opzoek zijn naar ontmoeting. Het Platform Informele Zorg West wil ook een spreekbuis zijn voor kleinere initiatieven in de buurt.

We doen dit zodat:

  1. het aanbod van vrijwilligers toegankelijker wordt voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam West.
  2. het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van West wordt om anderen te helpen.
  3. we de positie van de aangesloten organisaties kunnen versterken.
  4. we inhoudelijke verdieping kunnen bieden over onderwerpen waar alle informele partners in omgang met vrijwilligers, Amsterdammers en formele zorg tegenaan lopen.
  5. we de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties beter kunnen behartigen.
  6. de samenwerking tussen de Buurtteams en de informele en formele zorg willen verbeteren.

Contact


Voorzitters

Shanna Le Double
shanna@buurtgezinnen.nl
06-48683530

Marthe Duits
marthe@burennetwerk.nl
06-82099798

 

Linking pin Baarsjes/Oud West Bellamybuurt

Jaap Prummel
info@japes.nl
06 – 13 81 55 07

Claudia Wagenaar
c.wagenaar@humanitas.nl
06-57520839

Linking pin Baarsjes / Van Lennepbuurt
Jaap Prummel
info@japes.nl
06 – 13 81 55 07

Linking pin Bos en Lommer Erasmuspark
Jaap Prummel
info@japes.nl
06 – 13815507

Linking pin Bos en Lommer Landlust
Elvan Kaplanseren
ekaplanseren@markant.org
06-22375301

Remco Cornielje
remco@blikoptalent.nl
06-18435343

Linking pin Bos en Lommer Kolenkit
Shanna Le Double
shanna@buurtgezinnen.nl
06 – 10 28 32 76

Mbarka N’bir
mbarka@stichtingaminah.nl
06-36234227

Linking pin Westerpark Staatsliedenbuurt / Spaarndammerbuurt
Jette Uittenhout
jette@kerkenbuurtwesterpark.nl
06 23 20 98 95

Alle projecten in West

LEDEN

Big Friends

Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren ondersteunt die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minima gezinnen. We zetten ons in door kinderen tussen de 6 en 18 jaar te koppelen aan zorgvuldig geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers. Onze missie is om via een bijzondere vriendschap een wereld van verschil te maken in het leven van elk kind.

www.bigfriends.nl
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Kerk en Buurt Westerpark

Stichting Kerk en Buurt Westerpark is een vrijwilligers organisatie in de Westerpark buurt. Wij zetten middels vier projecten in op meer samenhang in de buurten; inloophuis De Schakel, De Kringloopwinkel, eetproject Filah en Burenhulp & Buurmaatjes Westerpark.

www.kerkenbuurtwesterpark.nl/
Jette Uittenhout
Jette@kerkenbuurtwesterpark.nl
06 23 20 98 95
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Burennetwerk Amsterdam

Burennetwerk koppelt Amsterdammers die een goede buur willen zijn aan buurtgenoten met een vraag. Dat doen we in alle buurten van Amsterdam. Geen grote complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een kleine klus die door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen. Iedereen verdient een goede buur!

www.burennetwerk.nl
Marthe Duits
marthe@burennetwerk.nl
06-82099798
Groepsaanbod Maatjesprojecten

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep biedt kansen aan Amsterdammers in sociale armoede. Ruim 1400 vrijwilligers zetten zich namens De Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot. De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, nieuwkomers, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten. Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom.

www.deregenboog.org
Renske Licht
rlicht@deregenboog.org
06-82832005
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Humanitas Amsterdam

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Onze hulp is gratis, laagdrempelig en altijd in de buurt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

www.humanitas.nl/ams
Claudia Wagenaar
C.wagenaar@humanitas.nl
0657520839
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Markant

Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam, helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor een vrijwilliger, die een paar uur per week de zorg uit handen neemt. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen voor mantelzorgers en beroepskrachten in zorg en welzijn.

www.markant.org
Elvan Kaplanseren & Menekse Tromp
info@markant.org
020-886 8800
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Onbeperkt West

Onbeperkt West doet aan belangenbehartiging. Wij adviseren mantelzorgers, doen schouwen voor toegankelijkheidgebouwen en openbare ruimte. Ook geven wij voorlichting voor professionals en mensen die beperkingen ervaren.

www.facebook.com/onbeperktwest
Nicolette Besemer

Groepsaanbod

Samen Wonen Samen Leven

Samenwonen-Samenleven is in West m.n. actief in het trainen, verbinden en versterken van vrijwilligers die zich inzetten voor andere (kwetsbare) bewoners. Deze vrijwilligers (vertrouwenspersonen en ervaringsdeskundigen) kunnen op verzoek gekoppeld worden aan een Amsterdammer, die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig heeft, vooral gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid of het vergroten van het sociaal netwerk.

www.samenwonen-samenleven.nl
Marijke Verdonk
m.verdonk@sw-sl.nl
06 1028 3276
Groepsaanbod Maatjesprojecten

TEAM ED

Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen van TEAM ED hebben uit eigen ervaring meegemaakt hoe het is om uit het dal te klimmen van psychische, financiële, verslavings-, sociale- of huisvestingsproblemen of een combinatie hiervan. Ze zijn getraind om hun ervaring in te zetten om individuen en organisaties te ondersteunen.

www.teamed.nl
Agnieszka Przygodzka
agnieszka@teamed.nl
06 18082635
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Unie van Vrijwilligers Amsterdam

Unie van Vrijwilligers zet vrijwilligers in voor boodschappen, bezoek en begeleiding naar het ziekenhuis. Voor praktische hulp en aandacht voor oudere mensen die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan onze hulp.

www.uvv-amsterdam.nl
Gerda Lammerts
vh@uvvmamsterdam.nl
020-6202944
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Vriendenkringen

Vriendenkringen organiseert ontmoetingsbijeenkomsten voor jongeren, volwassenen en ouderen die meer sociale contacten willen en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. Vriendenkringen ondersteunt bewoners bij het aangaan en behouden van sociaal contact.

www.vriendenkringenamsterdam.nl
Esmee de Wit
edwit@dock.nl
06-30966572
Groepsaanbod

Stichting Blik op Talent

Amsterdamse organisatie actief op het snijvalk van activering, participatie, educatie en arbeidstoeleiding door trainen en coachen van verschillende doelgroepen bewoners, vrijwilligers en het maatschappelijke middenveld.

www.blikoptalent.nl
Remco Cornielje
remco@blikoptalent.nl
085-1045900
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Combiwel Buurtwerk

Combiwel Buurtwerk in Amsterdam is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en geven hulp en advies voor het verbeteren van persoonlijk welzijn.

www.combiwelbuurtwerk.nl
Lize Kelderman
l.kelderman@combiwel.nl
06 18189382
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Home-Start

Home-Start biedt ouders opvoedondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Een vrijwilliger ondersteunt een gezin dat het door omstandigheden even wat zwaarder heeft en onvoldoende steun krijgt vanuit het eigen netwerk.

www.home-start.nl
Titia Koppers
t.koppers@combiwel.nl
06-4354 1395
Groepsaanbod Maatjesprojecten