Filters

Filters

Zuid

Het Platform Informele Zorg Zuid is een samenwerking tussen organisaties in Zuid die vrijwilligers koppelen aan buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurige ondersteuning nodig hebben.

We doen dit zodat:

  1. het aanbod van vrijwilligers toegankelijker wordt voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam Zuid.
  2. het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van Zuid wordt om anderen te helpen.
  3. we de positie van de aangesloten organisaties kunnen versterken.
  4. we inhoudelijke verdieping kunnen bieden over onderwerpen waar alle informele partners in omgang met vrijwilligers, cliënten en formele zorg tegenaan lopen.
  5. we de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties beter kunnen behartigen.
  6. de samenwerking tussen de Buurtteams en de informele en formele zorg efficiënter te maken.
Alle projecten in Zuid

LEDEN

Big Friends

Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren ondersteunt die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minima gezinnen. We zetten ons in door kinderen tussen de 6 en 18 jaar te koppelen aan zorgvuldig geselecteerde en goed getrainde vrijwilligers. Onze missie is om via een bijzondere vriendschap een wereld van verschil te maken in het leven van elk kind.

www.bigfriends.nl
Brigitta Klarenbeek
brigitta.klarenbeek@bigfriends.nl
06-55222603
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Burennetwerk Amsterdam

Burennetwerk koppelt Amsterdammers die een goede buur willen zijn aan buurtgenoten met een vraag. Dat doen we in alle buurten van Amsterdam. Geen grote complexe vragen, maar gewoon even een praatje, hulp bij vervoer of een kleine klus die door gebrek aan netwerk of middelen blijft liggen. Iedereen verdient een goede buur!

www.burennetwerk.nl
Kirsten Bedner
kirsten@burennetwerk.nl
06-33591566
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Dance Connects

Dans & ontmoeting voor iedereen van 50 tot 100+. Wekelijkse danslessen en dansevenementen ter bevordering van fysiek, mentaal en sociaal welzijn in heel Amsterdam.

www.danceconnects.nl
Eva Sierksma
06-15106989
eva@danceconnects.nl
Groepsaanbod

Humanitas Amsterdam

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Onze hulp is gratis, laagdrempelig en altijd in de buurt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

www.humanitas.nl/ams
Agda van Heeringen
a.vanheeringen@humanitas.nl
06 35118893
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Markant

Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam, helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor een vrijwilliger, die een paar uur per week de zorg uit handen neemt. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten, trainingen en cursussen voor mantelzorgers en beroepskrachten in zorg en welzijn.

www.markant.org
Anita Wevers & Elsemieke Koole
info@markant.org
020-886 8800
Groepsaanbod Maatjesprojecten

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep biedt kansen aan Amsterdammers in sociale armoede. Ruim 1400 vrijwilligers zetten zich namens De Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot. De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, nieuwkomers, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten. Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom.

www.deregenboog.org
Marielle Kloosterman
mkloosterman@deregenboog.org
06-30501333
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting SINA

Stichting Samen is niet alleen (SINA) zet zich in voor mensen die leven met een laag inkomen en hierdoor niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Al onze projecten zijn gericht op een verbetering in de kwaliteit van leven. Het doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel uit kunnen maken van de participatiemaatschappij.

www.stichtingsina.nl
Peter Hiscock
peter@stichtingsina.nl
06-18177849
Groepsaanbod Maatjesprojecten

TEAM ED

Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen van TEAM ED hebben uit eigen ervaring meegemaakt hoe het is om uit het dal te klimmen van psychische, financiële, verslavings-, sociale- of huisvestingsproblemen of een combinatie hiervan. Ze zijn getraind om hun ervaring in te zetten om individuen en organisaties te ondersteunen.

www.teamed.nl
Eric Bolhoven
eric@teamed.nl
 06-398 42 960
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Unie van Vrijwilligers Amsterdam

Unie van Vrijwilligers zet vrijwilligers in voor boodschappen, bezoek en begeleiding naar het ziekenhuis. Voor praktische hulp en aandacht voor oudere mensen die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan onze hulp.

www.uvv-amsterdam.nl
Korian Heijboer
vh@uvvmamsterdam.nl
020-6202944
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Vrijwilligers Centrale Amsterdam bemiddelt Amsterdammers naar vrijwilligerswerk en helpt vrijwilligersorganisaties bij het werven en begeleiden van vrijwilligers.

www.vca.nu
Dasha van Amsterdam
d.vanamsterdam@vca.nu
06-18343830
Groepsaanbod

Algemene Hulpdienst Buitenveldert

We zijn een vrijwilligersorganisatie die praktische en eenvoudige hulp biedt aan wijkbewoners die behoefte aan hulp hebben bij boodschappen, klusje, autorit, wandelmaatje, lichte thuisadministratie, huishoudelijke hulp, telefooncirkel-dagelijkse-vinger-aan-de-pols, warme lunch 1x per maand.

www.hulpdienstbuitenveldert.nl
Marianne Versteeg/Pauline Mulder-Koeleman
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
020-6444044
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Op Koers van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland

Op Koers helpt weer op weg. Vanuit het streven naar ‘zelfredzaamheid’ door de overheid en gemeenten zijn mensen meer op zichzelf aangewezen, ook al weten mensen lang niet altijd de weg te vinden naar passende hulp of activiteiten. Dit brengt grote risico’s met zich mee: meer mensen zijn onvoldoende zelfredzaam of weerbaar en sommige mensen ontwikkelen complexe problematiek zonder de toegang tot zorg en hulp te vinden. Met Op Koers willen wij hen bereiken die de weg naar passende hulp of ondersteuning niet kunnen vinden. Door preventieve of tijdige hulp wordt escalatie voorkomen.

www.rodekruis.nl/amsterdam-amstelland/onze-activiteiten/op-koers/
Mirjam Kessen en Sara Hoogerdijk
opkoersrk@redcross.nl
020 62 26 211
Groepsaanbod

Buurtcirkel

Buurtcirkels sluiten aan op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Van steeds meer mensen die jarenlang afhankelijk zijn geweest van zorg wordt verwacht dat zij zelfstandig in een wijk wonen. Zij hebben meestal geen eigen netwerk opgebouwd waarop zij in het dagelijkse leven kunnen terugvallen. Hierdoor komen problemen zoals eenzaamheid veel voor.

buurtcirkel.nl
Susie Manshande/Parianne Foekens
susie.manshande@hvoquerido.nl
06-2087486/06-277486232
Groepsaanbod

cybersoek

Cybersoek is dé plek in Amsterdam waar je gratis en onder begeleiding van professionals werkt aan je digitale vaardigheden. Voor al je vragen over het internet, de computer, je tablet of smartphone.

www.cybersoek.nl
Kim Erkens
kim@cybersoek.nl
06-83564888
Groepsaanbod

Dynamo

Dynamo is een welzijnsorganisatie. Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij organiseren activiteiten en projecten in de buurt en stimuleren buurtbewoners om actief deel te nemen aan de samenleving.

www.dynamo-amsterdam.nl
Maartje Gerretsen
mgerretsen@dynamo-amsterdam.nl
06-82011236
Groepsaanbod

Combiwel Buurtwerk

Combiwel Buurtwerk in Amsterdam is er voor de buurt en de buurtbewoners. Wij faciliteren vrijwillige inzet, ondersteunen buurt- en bewonersinitiatieven en geven hulp en advies voor het verbeteren van persoonlijk welzijn.

www.combiwelbuurtwerk.nl
Madelon Bos
m.bos@combiwel.nl
06 41525216
Groepsaanbod Maatjesprojecten

Stichting Odensehuis

Het Odensehuis is (vanaf 2009) een informele community voor ontmoeten informatie en (mee)doen voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers/eigen netwerk, buurtbewoners. Iedereen is welkom. Iedereen heeft talenten. In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Het Odensehuis bestaat uit informele communities in 4 stadsdelen.

www.odensehuis.nl
Jonne Meij
zuid@odensehuis.nl
020 - 33 74 244
Groepsaanbod