Filters

Filters

Terug naar overzicht

Coaches van Vrouwen Academie West


Blik op Talent is partner van de Vrouwen Academie West (VAW). Binnen het samenwerkingsverband van de VAW zet Blik op Talent met de uitvoering van de vrijwillige VAW coaches in op ondersteuning van vrouwen uit West bij het verhelderen van hun ontwikkelingsvraagstuk en begeleidt hen bij de benodigde stappen ten behoeve van hun doorlopende leerlijn.

Vrouwen uit stadsdeel West die stappen willen zetten om hun leven beter te structureren en hun positie te versterken, kunnen worden gekoppeld aan een vrijwillige coach. Deze coaches spreken 1x per week met de deelnemer af en helpen met taal, school of versterken van het sociale netwerk. Blik op Talent verzorgt daarnaast een aantal trainingen en intervisiebijeenkomsten voor de coaches.Aanmelden

Hulp bij
Activering en netwerkversterking, Huiswerk en school, Taalontwikkeling,

Voor wie
Volwassenen,

Stadsdeel
West,

Contactduur
Zolang het nodig is,

Contactpersoon

West
Remco Cornielje
info@blikoptalent.nl
085-1045900
Bekijk onze projecten