Filters

Filters

Terug naar overzicht

Mentor voor Amsterdammer met chronische ziekte of beperking


Mentorschap is een wettelijke maatregel. SMA werft, traint en begeleid vrijwillige mentoren om ze vervolgens te koppelen aan een Amsterdammer met een chronische ziekte of beperking die niet (geheel) voor zijn of haar zorgbelangen op kan komen. Grotendeels kunnen zij, samen, beslissingen maken over verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

De wet mentorschap stelt dat de rol in 17 uur per jaar kan worden uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk dat cliënt en mentor een goede vertrouwensband hebben. Mentoren vanuit onze stichting worden bij een goede match één op één gekoppeld aan hun cliënt. Zij zullen zo’n 100 uur per jaar beschikbaar zijn om de rol vorm te geven. Dit komt in de praktijk neer op ongeveer eens per drie weken contact. Daarin is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor persoonlijke immateriële zaken.
Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is een mentor bevoegd namens hem of haar te beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.Aanmelden

Hulp bij
Activering en netwerkversterking, Gezondheid en bewegen, Palliatieve zorg, Praktische ondersteuning, Rouw en verlies, Woning zoeken, Ziekenhuisbegeleiding,

Voor wie
(Ex) gedetineerden, Dak en thuislozen, Mensen met chronische ziekte, Mensen met dementie, Mensen met licht verstandelijke beperking, Mensen met multiproblematiek, Mensen met niet aangeboren hersenletsel, Mensen met psychische klachten,

Stadsdeel
Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost,

Contactduur
Zolang het nodig is,

Contactpersoon

Centrum
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463

Noord
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463

Oost
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463

West
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463

Zuid
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463

Zuidoost
Marja van der Meer
Bureau@MentorschapAmsterdam.nl
06 – 11029463
Bekijk onze projecten