Filters

Filters

Terug naar overzicht

Mentor voor kinderen en jongeren


Voor kinderen/jongeren van 5-18 jaar met als doel het vergroten van het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden en daarnaast horizonverbreding, het vegroten van de mogelijkheden en talentontwikkeling.

We laten kinderen groeien!

Het Community Bases Mentoring programma koppelt kwetsbare kinderen/jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar aan zorgvuldig gescreende mentoren/rolmodellen van 21 jaar of ouder. Community-based matches zijn matches waar de mentor en het kind/de jongere gedurende tenminste 1 jaar gematched worden en minimaal 1 uur per week leuke, leerzame en interessante activiteiten ondernemen. Bij de activiteiten staat communicatie centraal. De activiteiten die ondernomen worden zijn gericht op horizonverbreding, talentontwikkeling en het aanleren van (sociale) vaardigheden. Door het regelmatige contact ontstaat er een vertrouwensband; de praktijk leert dat deze mentorrelaties vaak jaren en soms zelfs levenslang standhouden. Onderzoek laat verbetering op het gebied van sociale acceptatie en het vermijden van risicovol gedrag zien bij een kind dat langer dan een jaar gematched is (twee jaar of langer). AANDACHT is het sleutelwoord.

 Aanmelden

Hulp bij
Activering en netwerkversterking, Financiën en administratie, Gezondheid en bewegen, Huiswerk en school, Sociale activiteiten, Spelontwikkeling, Taalontwikkeling,

Voor wie
Jongeren, Kinderen,

Stadsdeel
Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost,

Contactduur
Gedurende een jaar, Zolang het nodig is,

Contactpersoon

Centrum
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314

Noord
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314

Oost
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314

West
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314

Zuid
Brigitta Klarenbeek
brigitta.klarenbeek@bigfriends.nl
06-55222603

Zuidoost
Lisette Achten
lisette.achten@bigfriends.nl
06-55461314
Bekijk onze projecten