Filters

Filters

Terug naar overzicht

Buurtwerkkamer voor allerlei vragen


Buurtwerkkamer is informele ontmoetingsplek in de buurt waar buurtbewoners samen activiteiten organiseren, voor en door de buurt. Het biedt een laagdrempelige omgeving waar buurtbewoners terecht kunnen voor verschillende behoeften, variërend van een eenvoudig kopje koffie tot praktische ondersteuning.
Naast het sociale aspect, biedt de Buurtwerkkamer ook praktische hulp. Zo kunnen buurtbewoners er terecht voor ondersteuning bij het begrijpen van post van instanties en bij het oplossen van schulden. Bovendien worden er activiteiten en lessen aangeboden, zoals Nederlandse taallessen en hulp in digitale vaardigheden, zoals het aanvragen van een DigiD of reageren op WoningNet.
Elke Buurtwerkkamer heeft zijn eigen unieke activiteiten, afgestemd op de behoeften en interesses van de buurtbewoners. Dit kan variëren van een buurtrestaurant tot creatieve workshops, naailessen, een Repair Café, buurtsalons, klussendienst en een buurtmoestuin.
In Zuidoost zijn er momenteel drie Buurtwerkkamers:
1. De Handreiking, Haardstee 15
1102 NB Amsterdam Zuidoost, 020-2332902, Jennifer@buurtwerkkamer.nl
2. Casa Jepie Makandra, Opheusdenhof 112
1106 TW Amsterdam Zuidoost, 020-6970185, Dayenne@buurtwerkkamer.nl
3. Multibron, Albert Camuslaan 103A
1102 WG Amsterdam Zuidoost, 020-3542369,. Erwin@buurtwerkkamer.nl


Aanmelden

Hulp bij
Activering en netwerkversterking, Energiegebruik verminderen, Financiën en administratie, Gebruik digitale middelen, Gezondheid en bewegen, Huiswerk en school, Klusjes in huis, Sociale activiteiten, Taalontwikkeling, Tuinonderhoud,

Voor wie
(Ex) gedetineerden, Anderstaligen, Dak en thuislozen, Gezinnen, Jongeren, LHBTQI+, Mensen met lichamelijke beperking, Mensen met multiproblematiek, Mensen met niet aangeboren hersenletsel, Mensen met verslavingsproblemen, Nieuwkomers, Ongedocumenteerden,

Stadsdeel
Zuidoost,

Contactduur
Zolang het nodig is,

Contactpersoon

Algemeen
Erwin Mulder
erwin@buurtwerkkamer.nl
06-41790194
Bekijk onze projecten