Filters

Filters

Terug naar overzicht

Burenhulp & Buurmaatje Westerpark


Laagdrempelig en breed aanbod voor mensen in Westerpark. Voor diverse hulpvragen met een persoonlijke benadering. Voor een luisterend oor, praktische ondersteuning zoals een boodschap, klusjes in en om het huis en begeleiding naar het ziekenhuis. Zowel eenmalige hulpvragen als langdurige hulpvragen. De frequentie hangt van de vraag af.

Burenhulp & Buurmaatje Westerpark is er voor alle mensen in Westerpark die kortdurend of langdurend ondersteuning nodig hebben; mensen die lichamelijk of psychisch kwetsbaar zijn, mensen met een beperkt sociale netwerk, ouderen, volwassenen etc. Wij werken op basis van wederkerigheid. Vrijwilligers krijgen een cursus aangeboden.Aanmelden

Hulp bij
Activering en netwerkversterking, Boodschappen doen, Gebruik digitale middelen, Klusjes in huis, Praktische ondersteuning, Sociale activiteiten, Tuinonderhoud, Ziekenhuisbegeleiding,

Voor wie
Mensen met lichamelijke beperking, Mensen met niet aangeboren hersenletsel, Ouderen, Volwassenen,

Stadsdeel
West,

Contactduur
Eenmalig of een paar keer, Zolang het nodig is,

Contactpersoon

West
Wilma Reinders
wilma@kerkenbuurtwesterpark.nl
06-83254089
Bekijk onze projecten